Wynagrodzenie

 

pieniądzeWynagrodzenie za usługi ustalane jest zawsze indywidualnie z klientem, przed przystąpieniem do rozpoczęcia świadczenia pomocy prawnej. Wysokość wynagrodzenia zależy od stopnia skomplikowania danej sprawy, jej rodzaju oraz ilości poświęconego czasu. Sposób rozliczenia dostosowany jest do potrzeb klienta i zostaje omówiony na pierwszym spotkaniu, przed przystąpieniem do współpracy.

Oferuję następujące systemy rozliczeń:

  • wynagrodzenie godzinowe, będące godzinną stawką za pracę kancelarii, ulegającą przemnożeniu przez ilość godzin poświęconych sprawie,
  • rozliczenie ryczałtowe, sprawdzające się przy ciągłej współpracy, będące stałą stawką miesięczną, uzależnioną od przewidywanego nakładu pracy oraz czasu na jej wykonanie,
  • wynagrodzenie jednorazowe, stosowane w przypadku pojedynczych zleceń i ustalane na rzecz konkretnej sprawy.

Wynagrodzenie za przygotowanie pism kształtuje się następująco:

  • pismo o charakterze nieprocesowym (np. wezwania do zapłaty, reklamacje) – od 300,00 złotych,
  • pismo o charakterze procesowym – od 400,00 złotych,
  • projekt umowy – od 400,00 złotych,
  • przygotowanie opinii prawnej to koszt od 500,00 złotych.

Do podanych wyżej kwot należy doliczyć podatek VAT w aktualnie obowiązującej wysokości 23%.

Porada prawna

Przeciętny koszt porady prawnej to kwota 200 złotych (brutto).

W przypadku skomplikowanych spraw lub w sytuacji, w której nakład pracy jest niemożliwy do określenia, proponuję systemy rozliczeń łączące powyżej wymienione formy.