Kancelaria Radcy Prawnego Anny Jekiel-Zakrzewskiej z Łodzi

Szanowni Państwo,

Witam na stronie internetowej prowadzonej przeze mnie Kancelarii Radcy Prawnego. Świadczę pomoc prawną na rzecz osób fizycznych oraz przedsiębiorców polegającą na:

 • udzielaniu porad prawnych,
 • sporządzaniu opinii prawnych,
 • występowaniu przed sądami i urzędami w charakterze pełnomocnika.

Moje doświadczenie zawodowe wskazuje, że bardzo istotne jest zasięgnięcie porady prawnej np. przed podpisaniem umowy – pozwala to uniknąć zarówno dodatkowych zbędnych kosztów, które mogą być wynikiem niekorzystnego kontraktu, jak i długotrwałych sporów sądowych.

Proszę pamiętać o starej paremii „ignorantia iuris nocet” (łac. „nieznajomość prawa szkodzi”).
Zgodnie z jej znaczeniem nikt nie może zasłaniać się nieznajomością norm prawnych. Dlatego tak istotnym jest, by w sprawach, w których nie dysponują Państwo wystarczającą wiedzą, korzystać ze wsparcia merytorycznego oraz pomocy prawnej doświadczonych radców i adwokatów.

Pragnę również zwrócić Państwa uwagę na fakt, iż radcowie prawni są związani m.in. Kodeksem Etyki Radcy Prawnego – jesteśmy ustawowo zobowiązani do zachowania w tajemnicy wszystkiego, o czym dowiedzieliśmy się w związku z powierzoną nam sprawą. Ponadto jesteśmy zobligowani do zawarcia umów odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej – podczas wykonywania czynności radcy prawnego.

Należyta staranność, z jaką wykonuję swój zawód oraz okoliczności, o których wspominałam wcześniej, stanowią gwarancję ochrony i poszanowania praw klientów, których reprezentuję.

Z wyrazami szacunku

Anna Jekiel-Zakrzewska

radca prawny

 

kobieta

Specjalizacje

Specjalizuję się w zakresie prawa rodzinnego, cywilnego, budowlanego oraz prawa spółek. Zajmuję się również zagadnieniami upadłości, w tym upadłości konsumenckiej.

Kobieta w żakiecie

Porady prawne

Separator

 

W oparciu o długoletnie doświadczenie i szczegółową znajomość prawa, świadczę porady prawne dla:

 

 • klientów indywidualnych,
 • klientów biznesowych,
 • organizacji pozarządowych.

 Czytaj więcej

wypełnianie dokumentów

Przygotowywanie projektów umów, analiza prawna umów

Separator

 

Proponuję wysokiej jakości usługi związane z przygotowywaniem oraz analizą umów:

 

 • cywilno-prawnych,
 • z zakresu prawa budowlanego,
 • handlowych.

 Czytaj więcej

rodzina

Sprawy z zakresu prawa rodzinnego

Separator

 

Prowadzę pomoc prawną z zakresu prawa rodzinnego. Do części najbardziej powszechnych spraw z tego obszaru należą:

 

 • rozwody,
 • alimenty,
 • podziały majątku po rozwodzie.

 Czytaj więcej

młotek sędziowski

Sprawy spadkowe

Separator

 

Świadczę szeroki zakres usług związanych z prawem spadkowym, takich jak:

 

 • udzielanie porad prawnych,
 • reprezentowanie klienta przed sądami i urzędami,
 • wykonywanie projektów umów oraz pism.

 Czytaj więcej

żółty kask

Prawo budowlane

Separator

 

Oferuję specjalistyczną pomoc dotyczącą obszaru prawa budowlanego. Zajmuję się między innymi:

 

 • reprezentacją klienta przed sądami i organami administracji,
 • sporządzaniem projektów umów, podań oraz wniosków,
 • opiniowaniem umów i kontraktów.

 Czytaj więcej

wypełnianie dokumentów

Zakładanie i rejestracja spółek oraz jednoosobowej działalności gospodarczej

Separator

 

Pomagam w procesie zakładania spółki i jednoosobowej działalności gospodarczej, zajmując się:

 

 • przygotowaniem niezbędnej dokumentacji,
 • doradztwem w kwestii wyboru najlepszego rodzaju spółki,
 • rejestracją przedsiębiorstwa.

 Czytaj więcej

małżeństwo

Substytucja

Separator

 

Oferuję profesjonalne zastępstwo procesowe na terenie Łodzi, występując przed:

 

 • sądami,
 • prokuraturą,
 • organami administracji publicznej.

 Czytaj więcej

kobieta rozmawiająca przez telefon

Kontakt

Separator

 

Zapraszam do kontaktu z moją kancelarią drogą:

 

 • telefoniczną,
 • mailową,
 • przez formularz na stronie.

 Czytaj więcej

Wysokość wynagrodzenia

Wysokość wynagrodzenia za wykonywanie usługi ustalana jest indywidualnie z klientem, przed rozpoczęciem świadczenia pomocy prawnej.

 

pieniądze

 Kancelaria Anny Jekiel-Zakrzewskiej – kompleksowa pomoc prawna