Sprawy spadkowe

 

książkaŚwiadczę kompleksową pomoc prawną w zakresie prawa spadkowego poprzez:

  • udzielanie porad prawnych,
  • reprezentowanie klientów przed sądami w sprawach tj. o stwierdzenie nabycia spadku, zachowek, dział spadku pomiędzy spdkobiercami,
  • wsparcie klientów w czynnościach pozasądowych związanych ze spadkiem tj. uzyskanie notarialnego poświadczenia dziedziczenia, pozasądowy dział spadku pomiędzy spadkobiercami, przygotowanie dokumentów do urzędu skarbowego.

W zakresie swojej działalności doradzam również w sprawach związanych z czynnościami poprzedzającymi otwarcie spadku m.in tj. sporządzenie testamentu, pozbawienie prawa do zachowku czy zrzeczenie się dziedziczenia.

Wiedza i doświadczenie, które oferuję moim klientom, pozwalają w możliwie najbezpieczniejszy sposób przejść im przez postępowanie spadkowe, w szczególności w sytuacjach związanych z utratą osoby bliskiej i potrzebą uregulowania spraw majątkowych po niej.